NORD
BROKERS GROUP


FIRMA
BROKER UBEZPIECZENIOWY
BROKER FINANSOWY
powrót

english version

Szanowni Państwo,

niniejszym przedstawiamy NORD BROKERS GROUP Sp. z o.o. wiodącego na polskim rynku profesjonalnego, niezależnego brokera ubezpieczeniowego.

 

 

FIRMA

Jesteśmy jedną z najstarszych firm brokerskich działających na polskim rynku ubezpieczeniowym. Firma założona w 1990 roku, od 1992 prowadzi działalność pod nazwą NORD. Dynamicznie rozwijający się rynek ubezpieczeń oraz dążenie do zapewnienia naszym Klientom najwyższej jakości programów ubezpieczeniowych i obsługi zawartych umów zaowocowało powstaniem grupy brokerskiej skupionej wokół spółki prawa handlowego pod obecną nazwą.

 

Naszą firmę budujemy w oparciu o wysokie kryteria, czego dowodem jest spełnianie przez NORD BROKERS GROUP wszystkich kolejno stawianych progów i wymagań dotyczących działalności brokerskiej. Udziałowcami naszej Spółki są najlepsi zrzeszeni w Grupie brokerzy. Taka konstrukcja gwarantuje całkowitą identyfikację z firmą i jest istotnym instrumentem motywacyjnym naszego zespołu. Dzięki temu udało nam się uzyskać stabilność i niezmiennie wysoki poziom jakości obsługi naszych Klientów.

 

Wszyscy zrzeszeni w grupie brokerzy są aktywnymi członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

 

do góry strony

 

NIEZALEŻNOŚĆ

Niezależność traktowana jest przez nas priorytetowo i daje najlepszą gwarancję pełnego zaangażowania w sprawy naszych Klientów. Reputacja NORD BROKERS GROUP zbudowana jest na serwisie brokerskim, który jest stale modyfikowany wraz z rozwijającym się rynkiem ubezpieczeniowym. Niezależność przynosi ponadto trzy ważne korzyści:

1)    dyscyplinę nałożoną poprzez konsekwentną potrzebę wypierania naszej konkurencji;

2)    umiejętność identyfikowania i skupiania się na dostarczaniu kreatywnych rozwiązań;

3)    eliminację konfliktu interesów.

 

do góry strony

 

 PODSUMOWANIE

Jakość produktów jakie są oferowane przez NORD BROKERS GROUP jest zdecydowanie wyższa niż kilka lat temu, wyższa niż podobne produkty oferowane przez firmy brokerskie występujące na polskim rynku ubezpieczeniowym. Naszymi Partnerami są doradcy prezesów największych polskich banków, doktoranci - specjaliści z zakresu niekonwencjonalnych metod finansowania przedsiębiorstw.

 

Na nasz sukces składa się również jasny i klarowny system zarządzania. Stabilna kadra kierownicza, wyraźny podział zadań i kompetencji sprawiają, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia rozwiązywane są szybko i skutecznie. Przejrzysty system wewnętrznych procedur i kontroli oraz własny departament prawny minimalizują ryzyko błędu. Kompleksowość usługi oferowanej przez NORD BROKERS GROUP stanowiącej połączenie zarządzania ryzykiem z usługami finansowym jest w obecnej chwili ewenementem na rynku wyznaczającym nowe standardy obsługi Klienta.

 

Mam nadzieję, że niniejsza prezentacja spotka się z Państwa zainteresowaniem i zaowocuje długoletnią, wzajemnie korzystną, partnerską współpracą

Łączę wyrazy szacunku,

Prezes Zarządu
Zdzisław Sochan

 

do góry strony

 

 

Copyright © NORD BROKERS GROUP